Vi tilbyr en rekke tjenester innen regnskap for både bedrifter og privatpersoner

Vi kan tilby følgende tjenester


Regnskap
Vi utarbeider periodiske regnskap med resultat og balanse i henhold til gjeldene lover og regler, og står for all innrapportering til det offentlige. Vi benytter oss av Visma Global som regnskapssystem og kan også tilby både avdeling- og prosjektregnskap. Regnskapsrapportene kan leveres med budsjettsammenligning, og vi er behjelpelig med å sette opp budsjett. Vi har tro på et nært og godt samarbeid med kunden og tilpasser løsninger som passer hver enkelt.

Fakturering.
Vi utfører alt innen fakturering og bistår med oppfølging av ubetalte poster.


Årsoppgjør
Som en naturlig del av regnskapsføringen avslutter vi regnskapsåret med årsoppgjør. Vi utarbeider komplette sett av ligningspapirer og årsregnskap. Maestro årsoppgjørsprogram er en del av denne prosessen og innsending skjer elektronisk via Altinn.

Lønn
Som lønnssystem har vi valgt Huldt & Lillevik 5.0. Her rapporterer vi inn lønn månedlig eller etter behov med dokumentasjon til lønnsmottaker og bedriften. Vi kan i tillegg til dette hjelpe til med utfylling av statistikk og andre spørsmål vedrørende lønn, feriepenger og sykepenger.

Bedriftsetablering
Vi bistår med nyetablering. Veiledningen omfatter valg av selskapsform, bistand ved stiftelse, samt orientering om krav fra det offentlige til bedriften.